User:Nbe222

From ADempiere
Revision as of 03:10, 7 February 2010 by Nbe222 (Talk)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
This Wiki is read-only for reference purposes to avoid broken links.
Sourceforge logo.png This user has a Sourceforge account.


Norbert Bede

Contact / Kontakt

City/Mesto : Bratislava

Country/Krajina : Slovensko

Email : nbe222@gmail.com

Contibutions - účasť na projekte

Zapojil som sa do slovenskej lokalizácie v roku 2009.

Experiences / Skúsenosti / About me

Zakladateľ spoločnosti MULTIMAGE s.r.o. - v roku 2004 - výhradný distribútor produktu HansaWorld Enterprise od roku 2004. V roku 2009 som založil novú business línu spoločnosi obiz.sk - Opensource Business Platforma, ako aj business líniu IT Services Outsourcing - špecializovaný na linux na báze ITIL-u.

Profesné skúsenosti: Business Consulting, System Architecting, Podvojné účtovníctvo, Štandardy Outsourcingu, ITIL, CRM, ERP, ECM, BI a ďalšie.

Skúsenosti s aplikáciami: ADempiere, Liferay Portal, HansaWorld ERP, salesforce.com, Alfresco ECM, OTRS a ďalšie.

Skúsenosti v business oblastiach: požičovňa, servis, distribúcia a logistika, wellness/hotel, RFID, financial leasing a ďalšie.