Slovenský lokalizačný projekt ADempiere

From ADempiere
Jump to: navigation, search
This Wiki is read-only for reference purposes to avoid broken links.

Úvod do Lokalizačného Projektu ADempiere Slovensko

Táto stránka je stránkou komunity a lokalizácie ADempiere do slovenského jazyka

Dôležité miesta

História Slovenskej ADempiere komunity

 • Začiatok lokalizácie ADempiere ERP do slovenského prostredia osobou Michal Žilinčár v roku 2006.
 • Publikovanie prvej verzie v slovenskom jazyku s dátumom - 2006-12-01.
 • V roku 2007 spoločnosť Datarix s.r.o. zaregistrovala doménu adempiere.sk s inštalovaným mediawiki pre slovenskú komunitu s dátumom: 4. máj 2007.
 • V roku 2007 sa spoločnosti Zitec s.r.o., MULTIMAGE s.r.o. a česká spoločnosť BSYS a.s. rozhodli spoločne sponzorovať slovenský lokalizačný projekt. Ako jeden z prvých spoločných krokov bol v roku 2009 - event Linux EXPO 2009 prezentácia projektu, možnosti a formy spolupráce spomínaných spoločností. V roku 2009 prebiehalo zosúladenie cieľov a ďalšia etapa lokalizačného procesu - priprava a zosúladenie českej a slovenskej jazykovej verzie.
 • Dňa 27.01.2010 - stránka slovenskej komunity dosiahla návštevnosť 1272 klikov. Vzhľadom na vysoký záujem a inaktivitu komunity tohoto projektu (www.adempiere.sk) - užívateľ Norbert Bede a ďalší užívatelia sa rozhodli Požiadať o vytvorenie Slovenského & českého fórumu - založenie spoločnej komunity pre silnejšiu podporu lokálnych užívateľov a záujemcov a pre vytvorenie väčšej užívateľskej bázy s kvalitným obsahom.
 • Dňa 27. 1.2010 bol vytvorený prístup do SVN. 
 • Dňa 05. 2.2010 bola publikovaná verzia 3.5.3 SK začali sme pracovať na prekladoch 3.5.4a.

Roadmap

Q1/2010

 1. vytvorenie fórumu language - czech & slovakia
 2. welcome message
 3. Roadmap kickout pre rok 2010
  1. založenie slovenskej komunity február 2010
  2. publikovanie aktualnej verzie slovenskej 3.5.4a
  3. adempiere.sk presmerovanie na adempiere.com

Q2/2010

 1. Odladenie slovenskeho prekladu
 2. Thread predstavenie - predstavenie sa užívateľov.
 3. Vytvorenie lokalizačnej wiki
 4. SVN pre slovenské kontribúcie
 5. komunita v Q1/2010 vytvori web page (neutrálny charakter bez reklamy s dodržaním etikety ADempiere komunity)


Aplikácie na slovensku/Komerčné úspechy:

V roku 2006 bola nasadená prvá implementácie produktu COMPIERE (predchodca ADempiere) na lovensku spoločnosťou BSYS a.s. V roku 2008 bola začatá impelementácia na slovensku pre 10 užívateľov. Koncom roka 2009 bola začatá implementácia spoločnosťou MULTIMAGE s.r.o. pre 10 užívateľov (distribúcia, maloobchod, webshop). Od 1.1.2010 sa spustila ďalšia implementácia v ČR.