Localization-Finnish

From ADempiere
Jump to: navigation, search
This Wiki is read-only for reference purposes to avoid broken links.
Purpose: Collaboration for Finnish localization project.
Rest of the contents is in Finnish language.

Tavoite

Tämän alle on tarkoitus rakentaa yhteistyössä kaikkien suomalaisten Adempiere-toimijoiden ja kehittäjien kesken lokalisointiin liittyvää yleistä ja kaikkia hyödyttävää tietoa/linkkejä/vihjeitä. Lokalisointi on potkaistu käyntiin 1.2.2007 pienimuotoisessa palaverissa, mutta kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan yhteistyöhön. Suurempiin toimiin Adempieren lokalisoimiseksi on päästy vasta heinäkuussa 2007.

Toimintatavat

Lokalisoinnin käytännön toteuttamisessa punnittiin monia erilaisia vaihtoehtoja. Tärkeimpänä ohjenuorana oli koko prosessin avoimuus, johon päädyttiin useista syistä:

 • Adempieren lokalisointi on varsin mittava urakka, jossa tarvitaan useita toimijoita. Uusia toimijoita saa helpoiten pitämällä lokalisointiprosessin mahdollisimman läpinäkyvänä, jolloin vähäistenkin kontribuutioiden tekeminen on mahdollisimman yksinkertaista.
 • Käännöstyön lopputulos on tarkoitus julkaista avoimena, joten ei ole mitään syytä pitää käännösprosessia suljettujen ovien takana. Sulkeutuneisuus lisää käännöksen tekijöiden työtaakkaa sekä käännöstä tehdessä, että sitä ylläpidettäessä. Suljettu käännös taas menettää arvonsa saman tien kun joku tekee avoimen käännöksen, mikä on lähinnä ajan kysymys.

Sisältö

 • Kielikäännös (ikkunat, menut, tietokannan kentät)
 • Suomalaiseen ympäristöön paremmin sopivan demoyrityksen rakentaminen
 • Pankkiliittymät ja verkkomaksut (LMP-pohjaiset + Finnvoice) Pankkiyhdistyksen standardit
 • TYVI-palvelut
 • Suomalaiset tilikarttapohjat (liittyy myös demodatan rakentamiseen)

Aikataulua

Kielikäännös lienee alkuvaiheessa kiireellisin, mutta myös demodatan rakentaminen saattaisi olla järkevää rakentaa samalla kun käyttöliittymää käydään läpi ja ruutuja mietitään.

Käytännön työstä

Yhteydenpidon ja tiedonvälityksen työkalut

Adempieren kääntäminen suomeksi

Adempiere demopalvelin

Yhteystiedot

Seuraavilta henkilöiltä saa lisätietoja Adempieren lokalisointiprojektista:

 • Lokalisoinnin koordinaattori
  • samuli.seppanen tietoteema fi (010 2393 604)
 • Muut toimijat
  • Esa.Laitila netmiller fi (040 8222719)
  • Timo.Kontro adempiere org (040 7667512)


--Netmiller 10:51, 2 February 2007 (EST)