Difference With Compiere th

From ADempiere
Jump to: navigation, search
This Wiki is read-only for reference purposes to avoid broken links.

ความแตกต่างจาก Compiere

อะไรบ้างที่ต่างกันจริงๆ?

หลังจาก 8 เดือนของโครงการที่หลุดออกมาจาก Compiere ก็ถึงเวลาที่ต้องมาวิเคราะห์ว่ามีอะไรเป็นสิ่งที่ต่างกันบ้างและมีความสำเร็จอะไรบ้างที่สามารถทำได้นับจากนี้ไป มีแนวโน้มหลายอย่างที่มองเห็นได้ รวมทั้งก็ได้มีความเห็นและคำวิจารณ์ต่างๆเกี่ยวกับโครงการนี้ มากพอที่จะทำให้เราเห็นภาพของโครงการได้พอสมควร อีกหนึ่งอย่างที่ริเริ่มโดย Red1 08:53 วันที่ 4 พฤษภาคม 2007 (EDT).

การมีชุมชนที่คึกคักและมีชีวิตชีวา

 • อย่างที่เห็นได้จากกระดานสนทนาของโครงการ กระทู้ต่างๆได้บอกด้วยตัวมันเองเกี่ยวกับความหลากหลาย ความมีชีวิตชีวา กิจกรรม และความร่วมมือ ADempiere มีการตั้งกระทู้ที่ถี่มากและมีกิจกรรมออนไลน์ระหว่างสามชิกทั่วทั้งโลกตลอดเวลาไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนในโลก
 • การจัดลำดับใน SourceForge ซึ่งคำนวณจากกิจกรรมทุกๆด้านทำให้ ADempiere อยู่บนสุดของตาราง
 • การใช้อุปกรณ์เปิดอย่าง WikiMedia ในการสร้างให้มีการแบ่งปันประสพการณ์กันอย่างต่อเนื่องในชุมชน
 • มีการสนทนาแลกเปลี่ยนกันทั้งวันทั้งคืนในห้องสนทนา IRC เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และช่วยเหลือคนที่มาใหม่
 • การใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่หลากหลายในการมีส่วนร่วมและการปรับตัวให้เข้ากับความหลากหลายนั้น
 • การบอกกันแบบปากต่อปาก และไม่มีสิ่งกีดกั้นคนที่ต้องการที่จะเริ่มต้น

คุณภาพของซอร์สโค้ดที่สูงขึ้น

 • บั๊กต่างๆได้รับการแก้ไขและใส่เข้าไปใน trunk ของซอร์สโค้ดเร็วเท่าที่ได้มีการพบและแก้ไขมัน
 • รอบการทำงานแบบ (Non-existent round-trip) ที่จะไม่ยอมให้บั๊กคงอยู่ในชุดของซอฟท์แวร์
 • ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ (Win-Win) เมื่อผู้ใช้ได้รับ ADempiere เร็วขึ้นสำหรับธุรกิจ และที่ปรึกษาระบบก็จะได้รับการจ่ายเงินง่ายขึ้นสำหรับการวางระบบที่ประสพความสำเร็จ
 • ทั้งบั๊กที่เกิดจากทางเทคนิคและที่เกิดจากปัญหาเฉพาะทางเชิงธุรกิจจะได้รับการแก้ไขรวดเร็วจากการที่มีสายตาจากทั่วโลกคอยจับจ้องด้วยความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย
 • เพิ่มคุณภาพในเชิงการใช้งานระบบ จากการได้รับคำแนะนำจากผู้ใช้ ไม่ใช่เฉพาะกับจากนักพัฒนาด้วยกันเอง

ความยืนยาวของโครงการ

 • ไม่มีใครในโครงการ ADempiere เป็นเจ้าของในเชิงพานิชย์
 • การเข้ามาอย่างต่อเนื่องของผู้สนับสนุนและผู้ร่วมทำงานที่ประกาศตัวอย่างเปิดเผยในการเลือก ADempiere
 • การให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการที่คนในชุมชนจะสร้างธุรกิจบนฐานของ ADempiere โดยไม่ต้องกลัวว่าทรัพยากรต่างๆจะถูกปิดกั้นเหมือนกับซอฟท์แวร์ที่มีเจ้าของลิขสิทธิ์
 • GPL และธรรมชาติของการเป็นโครงการเปิดช่วยให้มั่นใจในความโปร่งใสและการมีกฎระเบียบบังคับน้อยที่สุด
 • ความมั่นใจสูงสุดสำหรับการทำกิจกรรมในเชิงพานิชจากความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงระบบ ADempiere

ความสัมพันธ์แบบเปิด

 • กับองค์การต่างๆทั้งจากบริษัทและสถาบันการศึกษา
 • ในการแสวงหาเป้าหมายเปิดเดียวกัน
 • ถูกลงทุนโดยผู้เล่นใหญ่ๆเพื่อการเพิ่มคุณค่าในการใช้งานที่เกี่ยวกับความสามารถหลัก
 • รวมกลุ่มกันเพื่อร่วมกันป้องกันการที่ซอฟท์แวร์จะถูกรุกรานจากกลุ่มทุนและทำให้มันกลายเป็นซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์

อ่านเพิ่มเติม

 • FUD – ความกลัว ความไม่มั่นใจ และความสงสัย

ภาษาอื่น

English